Winkelmandje - 0 producten

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Voor 16.00 uur besteld, binnen 24 uur gratis bezorgd! Direct leverbaar!

Hoe kunnen wij u helpen?

Product was successfully added to your shopping cart.

Algemene Voorwaarden

1 Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen XMASDECO.COM en de klant.
1.2 XMASDECO.COM heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden.
1.4 Wij maken met de grootste zorg foto's van de artikelen die via onze online webwinkel verkocht worden. Ze dienen ter illustratie en er kunnen derhalve geen rechten aan ontleend worden.

2 Prijzen en Aanbiedingen

De artikelen kunnen in onze webwinkel worden weergegeven in Euro's, Ponden en Dollars. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Verzendkosten zijn voor Nederland, Belgie, Duitsland, Engeland en Frankrijk bij de in onze webwinkel genoemde prijzen inbegrepen.
Voor de overige landen gelden de bezorgtarieven die staan weergegeven onder FAQ die onderdeel zijn van onze online webwinkel.
2.2 XMASDECO.COM is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
2.3 Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

3 Betaling (zie voor uitleg ook onze FAQ)

3.1 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website.
3.2 Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan.
3.3 Wanneer de betaling niet binnen 3 dagen is voldaan, zal de bestelling worden geannuleerd.

4 Verzendkosten

4.1 Bij ruilen/ retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze artikelen voor eigen rekening van de klant.
4.2 Bij een ruiling zal XMASDECO.COM verzendkosten van € 15,00 in rekening brengen van het opnieuw te versturen artikel. Dit bedrag dient vooraf betaald te worden.

5 Levering

5.1 XMASDECO.COM besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen uit aan GLS Netherlands. Vanwege de seizoensgebonden producten leveren wij op de volgende wijze uit:

Vanaf 19 november 2012 worden de producten iedere Maandag tot en met Vrijdag uitgeleverd.
Alle orders die geplaatst worden voor 19 november 2012 worden uitgeleverd in de eerste twee weken na 19 november, dus tussen 19 november en 30 november. Uiteraard houden we je op de hoogte! Ook ontvang je tegen die tijd van ons een track en trace nummer, waarmee je bij onze transporteur GLS je levering kunt volgen!

Order die geplaatst worden na 19 november zullen, bij voldoende voorraad en bestelling voor 16.00 uur, de volgende dag worden uitgeleverd. Raadpleeg FAQ in onze webwinkel voor de exacte levertijden die afhankelijk zijn per land!

5.2 XMASDECO.COM streeft ernaar om bestellingen direct na ontvangst van de betaling, te versturen.
5.3 XMASDECO.COM zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering grote vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk te annuleren.
5.4 XMASDECO.COM is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres.

6 Annuleren

6.1 Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering alleen doorgeven per mail.
6.2 Bij het annuleren van een betaalde bestelling of een artikel uit een bestelling worden € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht bij de klant.
Niet betaalde bestellingen kunnen kosteloos binnen 24 uur worden geannuleerd.

7 ERuilen en Retourneren

7.1 Wanneer een artikel niet aan uw verwachting voldoet dan bestaat de mogelijkheid om het artikel te ruilen of te retourneren.
7.2 De portokosten alsmede het verzendrisico voor retourzending zijn voor eigen rekening van de klant.
7.3 Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:
a) Na bezorging van uw bestelling heeft u 14 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief.
b) De goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. ongedragen en in de originele verpakking teruggestuurd te worden.
c) Met uw retourzending dient u een brief te doen met daarop uw gegevens en het bestelnummer.
d) Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retoursturen.
e) Bij ruiling van een artikel moeten de verzendkosten van € 15,- van het opnieuw te versturen artikel vooraf aan XMASDECO.COM betaald worden.
f) Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten en met aftrek van de administratiekosten) binnen 30 dagen aan u overgemaakt worden of zoveel mogelijk eerder.

8 Voorraad

8.1 Alle artikelen zijn per 19 november uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is of dat het is uitverkocht. U wordt hiervan door ons z.s.m. op de hoogte gebracht. In dit geval heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. XMASDECO.COM zal in dit geval voor terugbetaling zorgdragen.

9 Garantie en Aansprakelijkheid

9.1 XMASDECO.COM garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
9.2 De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering.
9.3 Als bewijs met betrekking tot de garantie ontvangt u van XMASDECO.COM. een pakbon als aankoopbewijs.
9.4 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal XMASDECO.COM de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door u, naar keuze van XMASDECO.COM vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt u zich reeds nu de vervangen zaak aan XMASDECO.COM te retourneren en het eigendom daarover aan XMASDECO.COM te verschaffen.
9.5 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van XMASDECO.COM, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
9.6 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is XMASDECO.COM niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
9.7 Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.
9.8 Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van XMASDECO.COM beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van het aankoopbedrag.
9.9 Onverminderd het bovenstaande is XMASDECO.COM. niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.
9.10 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van XMASDECO.COM of zijn ondergeschikten.

10 Privacy

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van XMASDECO.COM. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voeren van een verantwoord klantenbeheer, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail aan ons bevestigen.

11 Copyright beeld- en tekstmateriaal

Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.
Xmasdeco.com is een brand vanThe Xmas Designers, leverancier van unieke kerstprojecten.

Registratienummer: 1678884
Box-Companies Ltd
Suite 1-3, 16th floor
Kinwick centre
32 Hollywood Road
Central Hong Kong